Historia

 

Vörå Spelmansklubb grundades i april 1971. Spelmansmusiken var på uppgång och det hörde till varje ort med självaktning och spelmän att ha ett eget spelmanslag. Initiativtagare till grundandet var sedermera dir.mus. och mästerspelmannen Gösta Bergström. Han valdes också till ordförande och spelledare. Det uppdraget innehade han fram till årsmötet 2011, alltså i fyrtio år. 

Den första träffen, där 14 spelmän deltog, hölls i april 1971 på basen av ett upprop i Vasabladet. På den tiden hette det dragspelsklubb om det i huvudsak var fråga om dragspelare och spelmanslag om man hanterade mest fioler. Blandningar kallades också "gille" efter svensk modell. Eftersom de närvarande vid första träffen representerade både dragspel och fioler beslöt man att namnet skulle bli Vörå Spelmansklubb.

Medlemsantalet har varierat från 14 vid starten upp till 47 i slutet av sjuttiotalet och till nuvarande 17.  

 

AddThis Social Bookmark Button